SI
Show menu

Navodila za koriščenje sredstev fundacije na področju D1 in D2

Programi s področja vrhunskega športa - programi reprezentanc (D1) in dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - programi reprezentanc (D2)

                    D1-A   Programi nacionalnih članskih reprezentanc NPŠZ
                    D1-B   Programi nacionalnih članskih reprezentanc NPŠZ športa invalidov
                    D1-C   Programi večpanožnih nacionalnih članskih reprezentanc pod okriljem pod okriljem OKS-ZŠZ
                    D1-D   Programi večpanožnih nacionalnih članskih reprezentanc pod okriljem ZŠIS-SPK
                    D1-E   Sklad za vrhunske športnike

                    D2-A   Programi nacionalnih reprezentanc otrok in mladine pod okriljem NPŠZ
                    D2-B   Programi večpanožnih nacionalnih reprezentanc otrok in mladine pod okriljem OKS-ZŠZ

Izvajalci javnega razpisa fundacije na področju dejavnosti vrhunskega športa - programi reprezentanc (D1) in dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - programi reprezentanc (D2) so dolžni pred izplačilom sredstev:

  • najkasneje do 15. decembra tekočega leta predložiti kontne kartice po stroškovnih mestih za posamezne sofinancirane programe v tekočem letu, pri čemer mora višina upravičenih stroškov ustrezati pogojem za sofinanciranje iz pogodbe,

  • najkasneje do 31. januarja prihodnjega leta predložiti končno VSEBINSKO in končno FINANČNO POROČILO (obvezno na predpisanem obrazcu _ glej spodaj) o izvedbi programa v preteklem letu z vsemi potrebnimi prilogami po pogodbi,

  • najkasneje do 31. marca prihodnjega leta predložiti letno poročilo za preteklo leto oddano na AJPES,

  • javno objavljati, da je dejavnost sofinancirala Fundacija; Izvajalci, ki imajo spletno stran naj naredijo povezavo s svoje spletne strani na stran fundacije,

  • ob pozivu fundacije predložiti dokazila o realizaciji programa,

  • vsi prejemniki sredstev Fundacije za šport morajo v skladu s pogodbo o sofinanciranju programov obveščati javnosti, da je program sofinancirala Fundacija za šport in poročati o sofinanciranih programih iz sredstev Fundacije za šport. Navodila, kako obveščati javnost, najdete TUKAJ.